Elektrická zapojení, tipy a triky

Sem budu přidávat zajímavá elektrická schémata pro usnadnění provozu na kolejišti.

1. Zapojení přejezdové výstrahy nechráněného železničního přejezdu

Zapojení pracuje v analogu i digitálu, požadavkem ovšem jsou vagóny s vodivým spojením os (např. vodivým lakem), které vybaví detektory obsazení tak, jako ve skutečnosti.

Funguje to takhle (popisovat budu jízdu vlaku zleva doprava):
Vlak, který vjede do přibližovacího úseku U1, vybaví detektor obsazení DO1, který sepne směrové relé PVL. To svým samopřídržným kontaktem zároveň zablokuje směrové relé PVS opačného směru. Samotný přejezd tvoří izolovaný úsek U2 s detektorem obsazení DO2. Poté, co vlak opustí přibližovací úsek U1, odpadne relé DO1 a směrové relé je napájeno jen přes svůj samopřídržný kontakt a kontakt U2. Jakmile čelo vlaku vjede do vzdalovacího úseku U3, vybaví i detektor DO3, který napájí pouze směrové relé PVL a nikoli modul přejezdové výstrahy. Proto poté, co vlak opustí přejezd a tím i úsek U2, odpadne relé DO2, které dosud napájelo přejezdový výstražník a ten zhasne. Dokud je však vlak v úseku U3, je stále aktivní relé DO3 a tím i relé PVL, takže přejezd nemůže být znovu aktivován vzdalujícím se vlakem. Teprve poté, co vlak opustí i vzdalovací úsek U3, uvede se přejezd do klidového stavu. Při jízdě vlaku opačným směrem probíhá vše zrcadlově. Přejezd je možné spustit i ručně nouzovým spínačem NT na libovolnou dobu (i bez přítomnosti vlaku). Stejně tak je možná aktivace pomocí SZZ, jestliže přejezd leží u zhlaví stanice.

K napájení modulu slouží svorky + a 0, svorky J a K jsou určeny buď pro digitální signál (DCC) nebo pro připojení analogového ovladače.

Elektrické zapojení přejezdové výstrahy


Tomáš Lajbl
Vítáme návštěvníka číslo [CNW:Counter]

Copyright Ing. Tomáš Lajbl © 2011