Rychlostní návěstní soustava

Rychlostní návěstní soustava byla u nás zavedena předpisem D1 z ledna 1960, v platnost vstoupila ovšem až 29. srpna 1962. Její podstatou je výhradní použití světelných, na sobě závislých návěstidel, kdy každé návěstidlo je současně předvěstí návěstidla následujícího. Jednotlivé návěsti se skládají z kombinace klidných a kmitavých světel, přičemž každá návěst může mít nejvýše tři současně rozsvícená světla (nebo 2 světla a světelný pruh).

Úplné návěstidlo rychlostní návěstní soustavy sestává z pěti světel a dvou světelných pruhů.* Sestava světel je pomyslně rozdělena na horní a spodní skupinu.

Horní skupina světel udává, zda je vlaku dovolena jízda za návěstidlo a pokud ano, předvěstí rychlost u následujícího návěstidla.

Spodní skupina světel (včetně světelných pruhů) udává dovolenou rychlost za návěstidlem v rozsahu 30-40-60-80 km/h**. jestliže v této skupině není právě rozsvíceno žádné světlo, znamená to, že je jízda vlaku za návěstidlo buď zakázána (svítí pouze červené světlo - návěst "Stůj") nebo je dovolena nejvyšší traťovou rychlostí v daném místě (svítí pouze horní žluté či zelené světlo). Světlo ze spodní skupiny nemůže nikdy svítit samostatně.

* V r. 1987 byl přidán třetí světelný pruh, v r. 2008 přibyl navíc PUR - proměnný ukazatel rychlosti.
** Od r. 1987 též 100 km/h, od r. 2002 v souvislosti se zaváděním nových konstrukcí výhybek i 50 km/h. Od r. 2008 je možno pomocí PUR návěstit rychlosti v rozsahu od 30 km/h s krokem 10 km/h, horní hranice není teoreticky omezena.

Rychlostní návěstní soustava v modelu

Pro potřeby železničního modelářství vystačíme s tzv. zjednodušenou rychlostní návěstní soustavou, která používá nejvýše pětisvětlová návěstidla bez světelných pruhů a umožňuje návěstit jedinou rychlost (40 km/h). V drtivé většině stanic nekoridorových tratí se ostatně používá právě tato soustava.

Použítí této zjednodušené soustavy navíc odpovídá nabízenému sortimentu modelových výhybek, které svými úhly odbočení předpokládají při jízdě "do odbočky" právě "snížení rychlosti na 40 km/h".

Problematiku osazení návěstidel na modelovém kolejišti vynikajícím způsobem zpracoval ing. Vladimír Zuska ve své knize Návěstidla na modelovém kolejišti. Kniha je bohužel obtížně dostupná. Její základní myšlenky však výborně rozpracoval a názornými obrázky doplnil kolega Miloš Paleček na svých webových stránkách.


Přehled návěstí rychlostní návěstní soustavy ČSD podle předpisu D1 z roku 1960.
Návěsti doplněné později jsou uvedeny v samostatných tabulkách podle data zavedení.

Tabulka 1. Návěsti rychlostní návěstní soustavy

Jednosvětlové návěsti
Kromě návěsti "Stůj" může jet vlak v obvodu výhybek přilehlých k návěstidlu maximální dovolenou rychlostí.
stůj
(červené světlo)
Stůj Vlaku je zakázáno projet za návěstidlo. Čelo vlaku musí zastavit ještě před návěstidlem.
výstraha
(horní žluté světlo)
Výstraha Vlak smí jet kolem návěstidla a v obvodu výhybek k němu přilehlých maximální dovolenou rychlostí a musí zastavit před příštím hlavním návěstidlem, zakazujícím jízdu.
volno
(zelené světlo)
Volno Vlak smí jet kolem tohoto i příštího návěstidla a v obvodech výhybek k nim přilehlých maximální dovolenou rychlostí.
očekávejte
rychlost
40 km/h
(pomalu kmitající žluté světlo)
Očekávejte rychlost 40 km/h Vlak smí jet kolem návěstidla a v obvodu výhybek k němu přilehlých maximální dovolenou rychlostí.
Rychlost u následujícího návěstidla nesmí být vyšší než 40 km/h.
očekávejte
rychlost
60 km/h
(rychle kmitající žluté světlo)
Očekávejte rychlost 60 km/h Vlak smí jet kolem návěstidla a v obvodu výhybek k němu přilehlých maximální dovolenou rychlostí.
Rychlost u následujícího návěstidla nesmí být vyšší než 60 km/h.
očekávejte
rychlost
80 km/h
(pomalu kmitající zelené světlo)
Očekávejte rychlost 80 km/h Vlak smí jet kolem návěstidla a v obvodu výhybek k němu přilehlých maximální dovolenou rychlostí.
Rychlost u následujícího návěstidla nesmí být vyšší než 80 km/h.
Jednosvětlové návěsti se zvláštním významem
opatrně na přivolávací
návěst

(kmitavé bílé světlo nebo
červené a kmitavé bílé světlo)
Přivolávací návěstPřivolávací návěst

Vlak smí pokračovat v jízdě za návěstidlo rychlostí nejvýše 30 km/h a musí být připraven kdykoli zastavit před vyskytnuvší se překážkou (porucha návěstidla, zabezpečovacího zařízení nebo vjezd na obsazenou kolej).

Je-li tato návěst dávána oddílovým návěstidlem automatického hradla, smí vlak jet rychlostí maximálně 100 km/h a musí být připraven kdykoli zastavit před vyskytnuvší se překážkou.

posun dovolen Posun dovolen (nezabezpečený posun)Posun dovolen (zabezpečený posun) Tato návěst neplatí pro jízdu vlaku, je určena pouze pro posunující díly. Proto je používána pouze na návěstidlech odjezdových a cestových sloučených s návěstidly seřaďovacími. Svítí-li bílé světlo samostatně, jedná se o zabezpečený posun, kdy jsou zřízeny závislosti výhybek a návěstidel mezi sebou.

Vícesvětlové návěsti

Tyto návěsti určují rychlost v obvodu výhybek u míjeného návěstidla a zároveň předvěstí rychlost u následujícího návěstidla.
Tam, kde k návěstidlu nepřiléhá žádný výhybkový obvod, platí rychlost návěštěná spodním světlem až k následujícímu hlavnímu návěstidlu.

rychlost 40 km/h
a volno
(zelené světlo, pod ním žluté světlo)
Rychlost 40 km/h a volno Vlak smí jet kolem návěstidla a v obvodu výhybek k němu přilehlých rychlostí nejvýše 40 km/h,
u následujícího návěstidla pak smí jet maximální dovolenou rychostí.

rychlost 60 km/h
a volno
(zelené světlo,
pod ním žluté světlo
doplněné žlutým pruhem)
Rychlost 60 km/h a volno Vlak smí jet kolem návěstidla a v obvodu výhybek k němu přilehlých rychlostí nejvýše 60 km/h,
u následujícího návěstidla pak smí jet maximální dovolnou rychostí.
rychlost 80 km/h
a volno
(zelené světlo,
pod ním žluté světlo
doplněné zeleným pruhem)
Rychlost 80 km/h a volno Vlak smí jet kolem návěstidla a v obvodu výhybek k němu přilehlých rychlostí nejvýše 80 km/h,
u následujícího návěstidla pak smí jet maximální dovolenou rychostí.
rychlost 40 km/h
a výstraha
(žluté světlo,
pod ním žluté světlo)
Rychlost 40 km/h a výstraha
Vlak smí jet kolem návěstidla a v obvodu výhybek k němu přilehlých rychlostí nejvýše 40 km/h a musí zastavit před následujícím hlavním návěstidlem, zakazujícím jízdu.
rychlost 60 km/h
a výstraha
(žluté světlo,
pod ním žluté světlo
doplněné žlutým pruhem)
Rychlost 60 km/h a výstraha
Vlak smí jet kolem návěstidla a v obvodu výhybek k němu přilehlých rychlostí nejvýše 60 km/h a musí zastavit před následujícím hlavním návěstidlem, zakazujícím jízdu.
rychlost 80 km/h
a výstraha
(žluté světlo,
pod ním žluté světlo
doplněné zeleným pruhem)
Rychlost 80 km/h a výstraha
Vlak smí jet kolem návěstidla a v obvodu výhybek k němu přilehlých rychlostí nejvýše 80 km/h a musí zastavit před následujícím hlavním návěstidlem, zakazujícím jízdu.

rychlost 40 km/h,
očekávejte
40 km/h
(pomalu kmitající žluté světlo,
pod ním žluté světlo)

Rychlost 40 km/h, očekávejte 40 km/h Vlak smí jet kolem návěstidla a v obvodu výhybek k němu přilehlých rychlostí nejvýše 40 km/h,
u následujícího návěstidla pak smí jet rychlostí nejvýše 40 km/h.
rychlost 60 km/h,
očekávejte
40 km/h
(pomalu kmitající žluté světlo,
pod ním žluté světlo
doplněné žlutým pruhem)
Rychlost 60 km/h, očekávejte 40 km/h Vlak smí jet kolem návěstidla a v obvodu výhybek k němu přilehlých rychlostí nejvýše 60 km/h,
u následujícího návěstidla pak smí jet rychlostí nejvýše 40 km/h.
rychlost 80 km/h,
očekávejte
40 km/h
(pomalu kmitající žluté světlo,
pod ním žluté světlo
doplněné zeleným pruhem)
Rychlost 80 km/h, očekávejte 40 km/h Vlak smí jet kolem návěstidla a v obvodu výhybek k němu přilehlých rychlostí nejvýše 80 km/h,
u následujícího návěstidla pak smí jet rychlostí nejvýše 40 km/h.
rychlost 40 km/h,
očekávejte 60 km/h
(rychle kmitající žluté světlo,
pod ním žluté světlo)

Rychlost 40 km/h, očekávejte 60 km/h Vlak smí jet kolem návěstidla a v obvodu výhybek k němu přilehlých rychlostí nejvýše 40 km/h,
u následujícího návěstidla pak smí jet rychlostí nejvýše 60 km/h.
rychlost 60 km/h,
očekávejte 60 km/h
(rychle kmitající žluté světlo,
pod ním žluté světlo
doplněné žlutým pruhem)

Rychlost 60 km/h, očekávejte 60 km/h Vlak smí jet kolem návěstidla a v obvodu výhybek k němu přilehlých rychlostí nejvýše 60 km/h,
u následujícího návěstidla pak smí jet rychlostí nejvýše 60 km/h.
rychlost 80 km/h,
očekávejte 60 km/h
(rychle kmitající žluté světlo,
pod ním žluté světlo
doplněné zeleným pruhem)

Rychlost 80 km/h, očekávejte 60 km/h Vlak smí jet kolem návěstidla a v obvodu výhybek k němu přilehlých rychlostí nejvýše 80 km/h,
u následujícího návěstidla pak smí jet rychlostí nejvýše 60 km/h.
rychlost 40 km/h,
očekávejte 80 km/h
(pomalu kmitající zelené světlo,
pod ním žluté světlo)
Rychlost 40 km/h, očekávejte 80 km/h Vlak smí jet kolem návěstidla a v obvodu výhybek k němu přilehlých rychlostí nejvýše 40 km/h,
u následujícího návěstidla pak smí jet rychlostí nejvýše 80 km/h.
rychlost 60 km/h,
očekávejte 80 km/h
(pomalu kmitající zelené světlo,
pod ním žluté světlo
doplněné žlutým pruhem)
Rychlost 60 km/h, očekávejte 80 km/h Vlak smí jet kolem návěstidla a v obvodu výhybek k němu přilehlých rychlostí nejvýše 60 km/h,
u následujícího návěstidla pak smí jet rychlostí nejvýše 80 km/h.
rychlost 80 km/h,
očekávejte 80 km/h
(pomalu kmitající zelené světlo,
pod ním žluté světlo
doplněné zeleným pruhem)
Rychlost 80 km/h, očekávejte 80 km/h Vlak smí jet kolem návěstidla a v obvodu výhybek k němu přilehlých rychlostí nejvýše 80 km/h,
u následujícího návěstidla pak smí jet rychlostí nejvýše 80 km/h.
Návěsti pro rychlost 30 km/h
rychlost 30 km/h
a volno
(zelené světlo,
pod ním žluté světlo
doplněné číslicí "3" mezi
dvěma žlutými pruhy)
Rychlost 30 km/h a volno Vlak smí jet kolem návěstidla a v obvodu výhybek k němu přilehlých rychlostí nejvýše 30 km/h,
u následujícího návěstidla může jet nejvyšší dovolenou rychlostí.
rychlost 30 km/h
a výstraha
(žluté světlo,
pod ním žluté světlo
doplněné číslicí "3" mezi
dvěma žlutými pruhy)
Rychlost 30 km/h a výstraha Vlak smí jet kolem návěstidla a v obvodu výhybek k němu přilehlých rychlostí nejvýše 30 km/h a musí zastavit před následujícím hlavním návěstidlem, zakazujícím jízdu.
rychlost 30 km/h
a očekávejte 40 km/h
(pomalu kmitající žluté světlo,
pod ním žluté světlo
doplněné číslicí "3" mezi
dvěma žlutými pruhy)
Rychlost 30 km/h a očekávejte 40 km/h Vlak smí jet kolem návěstidla a v obvodu výhybek k němu přilehlých rychlostí nejvýše 30 km/h,
rychlost u následujícího návěstidla nesmí být vyšší než 40 km/h.
rychlost 30 km/h
a očekávejte 60 km/h
(rychle kmitající žluté světlo,
pod ním žluté světlo
doplněné číslicí "3" mezi
dvěma žlutými pruhy)
Rychlost 30 km/h a očekávejte 60 km/h Vlak smí jet kolem návěstidla a v obvodu výhybek k němu přilehlých rychlostí nejvýše 30 km/h,
rychlost u následujícího návěstidla nesmí být vyšší než 60 km/h.
rychlost 30 km/h
a očekávejte 80 km/h
(pomalu kmitající zelené světlo,
pod ním žluté světlo
doplněné číslicí "3" mezi
dvěma žlutými pruhy)
Rychlost 30 km/h a očekávejte 80 km/h Vlak smí jet kolem návěstidla a v obvodu výhybek k němu přilehlých rychlostí nejvýše 30 km/h,
rychlost u následujícího návěstidla nesmí být vyšší než 80 km/h.

Tabulka 2. Návěsti doplněné předpisem D1 v roce 1987

Návěsti pro rychlost 100 km/h
očekávejte
rychlost 100 km/h
(rychle kmitající zelené světlo)
Očekávejte rychlost 100 km/h Vlak smí jet kolem návěstidla a v obvodu výhybek k němu přilehlých maximální dovolenou rychlostí,
rychlost u následujícího návěstidla nesmí být vyšší než 100 km/h.
rychlost 100 km/h
a volno
(zelené světlo,
pod ním žluté světlo
doplněné dvěma zelenými pruhy)
Rychlost 100 km/h a volno Vlak smí jet kolem návěstidla a v obvodu výhybek k němu přilehlých rychlostí nejvýše 100 km/h,
u následujícího návěstidla pak může jet nejvyšší dovolenou rychlostí.
rychlost 100 km/h
a výstraha
(žluté světlo,
pod ním žluté světlo
doplněné dvěma zelenýmí pruhy)
Rychlost 100 km/h a výstraha
Vlak smí jet kolem návěstidla a v obvodu výhybek k němu přilehlých rychlostí nejvýše 100 km/h
a musí zastavit před následujícím hlavním návěstidlem, zakazujícím jízdu.
rychlost 100 km/h,
očekávejte 100 km/h
(rychle kmitající zelené světlo,
pod ním žluté světlo
doplněné dvěma zelenými pruhy)
Rychlost 100 km/h, očekávejte 100 km/h Vlak smí jet kolem návěstidla a v obvodu výhybek k němu přilehlých rychlostí nejvýše 100 km/h,
rychlost u následujícího návěstidla nesmí být vyšší než 100 km/h.
rychlost 100 km/h,
očekávejte 80 km/h
(pomalu kmitající zelené světlo,
pod ním žluté světlo
doplněné dvěma zelenými pruhy)
Rychlost 100 km/h, očekávejte 80 km/h Vlak smí jet kolem návěstidla a v obvodu výhybek k němu přilehlých rychlostí nejvýše 100 km/h,
rychlost u následujícího návěstidla nesmí být vyšší než 80 km/h.
rychlost 100 km/h,
očekávejte 60 km/h
(rychle kmitající žluté světlo,
pod ním žluté světlo
doplněné dvěma zelenými pruhy)
Rychlost 100 km/h, očekávejte 60 km/h Vlak smí jet kolem návěstidla a v obvodu výhybek k němu přilehlých rychlostí nejvýše 100 km/h,
rychlost u následujícího návěstidla nesmí být vyšší než 60 km/h.
rychlost 100 km/h,
očekávejte 40 km/h
(pomalu kmitající žluté světlo,
pod ním žluté světlo
doplněné dvěma zelenými pruhy)
Rychlost 100 km/h, očekávejte 40 km/h Vlak smí jet kolem návěstidla a v obvodu výhybek k němu přilehlých rychlostí nejvýše 100 km/h,
rychlost u následujícího návěstidla nesmí být vyšší než 40 km/h.
rychlost 80 km/h,
očekávejte 100 km/h
(rychle kmitající zelené světlo,
pod ním žluté světlo
doplněné zeleným pruhem)
Rychlost 80 km/h, očekávejte 100 km/h Vlak smí jet kolem návěstidla a v obvodu výhybek k němu přilehlých rychlostí nejvýše 80 km/h,
rychlost u následujícího návěstidla nesmí být vyšší než 100 km/h.
rychlost 60 km/h,
očekávejte 100 km/h
(rychle kmitající zelené světlo,
pod ním žluté světlo
doplněné žlutým pruhem)
Rychlost 60 km/h, očekávejte 100 km/h Vlak smí jet kolem návěstidla a v obvodu výhybek k němu přilehlých rychlostí nejvýše 60 km/h,
rychlost u následujícího návěstidla nesmí být vyšší než 100 km/h.
rychlost 40 km/h,
očekávejte 100 km/h
(rychle kmitající zelené světlo,
pod ním žluté světlo)
Rychlost 40 km/h, očekávejte 100 km/h Vlak smí jet kolem návěstidla a v obvodu výhybek k němu přilehlých rychlostí nejvýše 40 km/h,
rychlost u následujícího návěstidla nesmí být vyšší než 100 km/h.
rychlost 30 km/h, očekávejte 100 km/h
(rychle kmitající zelené světlo,
pod ním žluté světlo
doplněné číslicí "3" mezi
dvěma žlutými pruhy)
Rychlost 30 km/h a očekávejte 100 km/h Vlak smí jet kolem návěstidla a v obvodu výhybek k němu přilehlých rychlostí nejvýše 30 km/h,
rychlost u následujícího návěstidla nesmí být vyšší než 100 km/h.

Tabulka 3. Návěsti doplněné 1. změnou návěstních předpisů D1 (1997) v roce 2002

Návěsti pro rychlost 50 km/h

Má-li se předvěstit rychlost 50 km/h na následujícím hlavním návěstidle, použije se návěsti "Očekávejte rychlost 40 km/h". Dovolenou rychlost jízdy (40 či 50 km/h) zjistí strojvedoucí pohledem na příslušné hlavní návěstidlo.

U návěstidel, v jejichž obvodu výhybek je dovolena při jízdě do odbočky vždy rychlost 50 km/h, je návěstění této rychlosti provedeno pomocí pevné obdélníkové, na výšku umístěné tabulky s bílou číslicí "5" na černém pozadí umístěné na stožáru návěstidla pod svítílnovou deskou.

rychlost 50 km/h
a volno
(zelené světlo,
pod ním žluté světlo
doplněné bílou číslicí "5")
Rychlost 50 km/h a volno Vlak smí jet kolem návěstidla a v obvodu výhybek k němu přilehlých rychlostí nejvýše 50 km/h,
u následujícího návěstidla pak může jet nejvyšší dovolenou rychlostí.
rychlost 50 km/h
a výstraha
(žluté světlo,
pod ním žluté světlo
doplněné bílou číslicí "5")
Rychlost 50 km/h a výstraha
Vlak smí jet kolem návěstidla a v obvodu výhybek k němu přilehlých rychlostí nejvýše 50 km/h
a musí zastavit před následujícím hlavním návěstidlem, zakazujícím jízdu.
rychlost 50 km/h,
očekávejte 100 km/h
(rychle kmitající zelené světlo,
pod ním žluté světlo
doplněné bílou číslicí "5")
Rychlost 50 km/h, očekávejte 100 km/h Vlak smí jet kolem návěstidla a v obvodu výhybek k němu přilehlých rychlostí nejvýše 50 km/h,
rychlost u následujícího návěstidla nesmí být vyšší než 100 km/h.
rychlost 50 km/h,
očekávejte 80 km/h
(pomalu kmitající zelené světlo,
pod ním žluté světlo
doplněné bílou číslicí "5")
Rychlost 50 km/h, očekávejte 80 km/h Vlak smí jet kolem návěstidla a v obvodu výhybek k němu přilehlých rychlostí nejvýše 50 km/h,
rychlost u následujícího návěstidla nesmí být vyšší než 80 km/h.
rychlost 50 km/h,
očekávejte 60 km/h
(rychle kmitající žluté světlo,
pod ním žluté světlo
doplněné bílou číslicí "5")
Rychlost 50 km/h, očekávejte 60 km/h Vlak smí jet kolem návěstidla a v obvodu výhybek k němu přilehlých rychlostí nejvýše 50 km/h,
rychlost u následujícího návěstidla nesmí být vyšší než 60 km/h.
rychlost 50 km/h,
očekávejte 40 km/h
(pomalu kmitající žluté světlo,
pod ním žluté světlo
doplněné bílou číslicí "5")
Rychlost 50 km/h, očekávejte 40 km/h Vlak smí jet kolem návěstidla a v obvodu výhybek k němu přilehlých rychlostí nejvýše 50 km/h,
rychlost u následujícího návěstidla nesmí být vyšší než 40 km/h.

Tabulka 4. Návěsti doplněné 4. změnou návěstních předpisů D1 (1997) v roce 2008.

Návěsti udávané indikátorem PUR (Proměnný ukazatel rychlosti)

Je-li pod žlutým dolním světlem hlavního návěstidla svítící bílé číslo, je tím vyjádřena hodnota desetiny rychlosti v obvodu výhybek přilehlých k tomuto hlavnímu návěstidlu. Název návěsti se upravuje podle této rychlosti, např.:

rychlost 120 km/h
a volno
(zelené světlo,
pod ním žluté světlo
doplněné bílým číslem "12")
rychlost 120 km/h a volno
Vlak smí jet kolem návěstidla a v obvodu výhybek k němu přilehlých rychlostí nejvýše 120 km/h,
u následujícího návěstidla pak může jet nejvyšší dovolenou rychlostí.
Příklady návěstí hlavních návěstidel s indikátory PUR

rychlost 70 km/h, potom 110 km/h rychlost 70 km/h, potom 120 km/h rychlost 120 km/h, potom 120 km/h rychlost 90 km/h, potom 110 km/h


Je-li nad rychle přerušovaným zeleným světlem hlavního návěstidla, samostatné předvěsti nebo samostatné opakovací předvěsti svítící žluté číslo, je tím vyjádřena hodnota desetiny rychlosti od následujícího hlavního návěstidla. (Toto platí pro rychlosti nad 100 km/h. Pro předvěstění rychlostí 70, resp. 90 km/h se použije návěsti "Očekávejte rychlost 60 km/h", resp. "Očekávejte rychlost 80 km/h".). Název návěsti se upravuje podle této rychlosti, např.:

očekávejte
rychlost 120 km/h
(rychle kmitající zelené světlo
doplněné na horním indikátoru
žlutým číslem "12")
Očekávejte rychlost 120 km/h Vlak smí jet kolem návěstidla a v obvodu výhybek k němu přilehlých maximální dovolenou rychlostí,
rychlost u následujícího návěstidla nesmí být vyšší než 120 km/h.

Tabulka 5. Návěsti doplněné předpisem D1 z 1. 7. 2013

Jízda vlaku dovolena
(pomalu kmitající modré světlo)
Jízda vlaku dovolena

Jízda vlaku dovolena
Tato návěst se může vyskytovat pouze na cestovém návěstidle.

Pro stanovení rychlosti pro jízdu kolem cestového návěstidla s návěstí Jízda vlaku dovolena se strojvedoucí řídí návěstí předcházejícího návěstidla takto:

a) pokud předchozí návěstidlo předvěstilo návěst Stůj, smí jet kolem návěstidla s návěstí Jízda vlaku dovolena stejnou rychlostí, jako kolem předcházejícího návěstidla a na následujícím hlavním návěstidle, které může být umístěno i na nedostatečnou zábrzdnou vzdálenost, musí očekávat návěst Stůj.

b) pokud předchozí návěstidlo předvěstilo stejnou rychlost, jaká je dovolená dolním světlem, nebo snižování rychlosti, smí jet kolem návěstidla s návěstí Jízda vlaku dovolena stejnou rychlostí, jako kolem předcházejícího návěstidla.

c) pokud předchozí návěstidlo předvěstilo zvyšování rychlosti, smí jet kolem návěstidla s návěstí Jízda vlaku dovolena předvěstěnou rychlostí. Rychlost však smí zvyšovat, až když celý vlak minul obvod výhybek přilehlý k předchozímu hlavnímu návěstidlu.

d) pokud strojvedoucí návěst předcházejícího hlavního návěstidla neviděl (např. u výchozího vlaku) nebo byla jízda kolem něho dovolena PN, smí jet kolem návěstidla s návěstí Jízda vlaku dovolena rychlostí nejvýše 40 km/h a na následujícím hlavním návěstidle, které může být umístěno i na nedostatečnou zábrzdnou vzdálenost, musí očekávat návěst Stůj. Jakmile strojvedoucí rozpozná návěst následujícího hlavního návěstidla dovolující jízdu vlaku, jedná jako při odjezdu z koleje před tímto návěstidlem.


Tomáš Lajbl
Vítáme návštěvníka číslo [CNW:Counter]

Copyright Ing. Tomáš Lajbl © 2011