Vývoj návěstidel ČSD - úvod

Vážení kolegové železničáři, železniční modeláři a fandové,

k sebrání materiálu pro článek o vývoji návěstidel a návěstních soustav ČSD mě přivedla stavba mého domácího modelového kolejiště. V dnešní době WWW není problém sehnat sdostatek informací pro prakticky jakýkoli obor lidské činnosti. Problémem je ovšem jejich značná roztříštěnost. Proto jsem se rozhodl vše, co se mi podařilo shromáždit k danému tématu, zpřístupnit i Vám ostatním, ať už začátečníkům či zkušeným borcům v tomto oboru, protože čas, jak známo, nelze vyvážit zlatem. Článek si ovšem už z principu neklade nároky na úplnost. Stejně tak předem podotýkám, že je spíše souhrnnou kompilací mnoha jiných pramenů. Pokud zjistíte, že něco mohlo být či bylo jinak, než je tu uváděno, nebijte mě, budu se to snažit na základě konstruktivních připomínek napravit.

Tongue out

Děkuji kolegům modelářům, železničářům i ostatním návštěvníkům za příznivé přijetí tohoto seriálu i kritické připomínky k němu. Původní jednostránkový přehled se, pravda, poněkud rozrostl a protože téma zdaleka není vyčerpáno, připravuji ještě dalšíě pokračování věnované ostatním nepřenosným návěstem (pískáčky, rychlostníky aj.), bez kterých by nebyl myslitelný nejen reálný železniční provoz, ale i každé modelové kolejiště hodné toho jména.


Z hlediska vývoje návěstní techniky a návěstních předpisů je možné v období existence ČSD rozlišit několik poměrně ostře ohraničených časových epoch, na jejichž přelomu docházelo k velmi výrazným změnám v návěštění. Jedná se období vymezená roky 1918-1941, 1941-1946, 1946-1954, 1954-1962 a konečně 1962-1990. Proto i následující pojednání o vývoji návěstidel a návěstí budou rozděleno do odpovídajících částí.

Níže je uvedna přehledná tabulka s uvedením nejdůležitějších skupin návěstí a návěstidel spolu s obdobími.

Návěstidla, traťové značky a jiná zařízení na ČSD v různých obdobích

Návěstidlo, traťová značka
1918 1930 1939 1946 1954 1960 1987 1997
Hlavní návěstidla mechanická jednoramenná x x x x x x x x
dvouramenná x x x x x x x x
tříramenná x x x x r - - -
se žlutým ramenem - - - - z x x x
Předvěst mechanická obdélníkový terč x x x x x r - -
kruhový terč - - z x x x x x
Seřaďovací návěstidla
mechanická
kruhový terč x r - - - - - -
čtvercový terč x x x x x x x x
Distanční (vzdálenostní) návěstidla x x r - - - - -
Světelná návěstidla nejstarší typy - z x x x d r -
SSSR - - - - z x d d
AŽD - - - - - - x x
Výměnová návěstidla jehlanovitá x r - - - - - -
novější typy z x x x x x * x
výh. oboustranné - - x x x x *
výh. štíhlé/obloukové - - - - z x
DKV starý typ x x x x r - - -
DKV nový typ - - - z x x x x
Uzávěry koleje (vč. kolejových zábran aj.) - - z x x x x r
Návěstidlo kolejových vah x x x x x x x x
Lichoběžníková tabulka - - - z x x x x
Tabule před zastávkou - - - z x x x x
Konec nástupiště - - z x x x x x
rychlostníky (přechodný vzor) - - - z r - - -
rychlostníky (dnešní typ) - - - - z x x x
rychlostníky kruhové - - - - - - od 1974
pískáček - z x x x x x x
označník x x x x x x x x

Vysvětlivky:

x - návěst či návěstidlo se používá v uvedeném období
z - návěst či návěstidlo se zavádí v uvedeném období
r - návěst či návěstidlo se ruší v uvedeném období
d - na dožití

* - používá se jednotné výměnové návěstidlo


Tomáš Lajbl
Vítáme návštěvníka číslo [CNW:Counter]

Copyright Ing. Tomáš Lajbl © 2011